Skoči na glavni sadržaj

Odvodnja d.o.o. Zadar

Izrada izvedbenog projekta, izrada, dobava i ugradnja (montaža) kompletnog logitudinalnog mostnog zgrtača naknadnih taložnika na UPOV-u Centar u Zadru.

Projektni zadatak

Pokretni most sa zgrtačima mulja je raspona cca. 19,0 metara i proteže se preko tri paralelne linije naknadnog taložnika. Kreće se po dvije tračnice svaka dužine cca. 56,0 metara, usidrene na vrhu rubnih zidova bazena naknadnog taložnika. Konstrukcija mosta podužnog zgrtača opremljena je podom te zaštitnom dvostranom ogradom sa rukohvatom. Kod pokretnih dijelova podužnog zgrtača predviđen je elektromotorni pogon.

Temeljem zahtjeva Investitora potrebno je izraditi strojarski projekt rekonstrukcije longitudinalnog mostnog zgrtača od nehrđajućeg čelika. Stari mostni zgrtač potrebno je demontirati, te proizvesti i ugraditi novi. Potrebno je otkloniti sve probleme koji su se javljali na starome mostu, kao što su zapinjanje lijeve i desne strane, zbog nesimetričnog pomicanja mosta po tračnici, te iskakanje istog iz tračnica.

Na bazenu naknadnog taložnika ustanovljena su odstupanja u paralelnosti betonskih zidova. Zato naročitu pažnju treba usmjeriti na kvalitetno vođenje (uz pomoć tračnica) u uzdužnom smjeru. Uz to konstrukciju površinskih i pridnenih zgrtača mulja treba prilagoditi na taj način, da imaju veću bočnu zračnost koju kompenziraju dužim umetcima od gume. Vođenje mosta osigurava se pravilnim postavljanjem tračnica i kotačima sa ojačanim rubom za vođenje po tračnicama. Pridneni zgrtači mulja moraju se na betonsku podlogu oslanjati pomoću odgovarajućih kotača.

Kako bi se spriječila korozija uzrokovana povećanim sadržajem klorida u otpadnoj vodi i zraku, cijela konstrukcija pokretnog mosta mora biti izrađena iz nehrđajućeg čelika, AISI 316L/W.Nr. 1.4404.

Po okončanju montaže, pristupa se ispitivanju mosta ˝na suho˝: provjerava se i podešava rad donjih i površinskih zgrtača u dvije krajnje linije. Krajnje linije pune se čistom vodom i ponovo se provjerava rad pridnenih  i površinskih zgrtača u krajnjim linijama. Tek kada su zgrtači podešeni da bez zapinjanja i struganja prelaze punu dužinu naknadnih taložnika, u krajnje linije se ponovo pušta otpadna voda iz bioareacijskih bazena.

Zatim se pristupa pražnjenju središnje linije naknadnog taložnika i montaži pridnenog i površinskog zgrtača u nju (uz povremene prekide rada pokretnog mosta). Slijedi ispitivanje središnje linije ˝na suho˝ i ˝mokro˝ s čistom vodom.

Kada je sve podešeno, pušta se otpadna voda i u središnju liniju naknadnog taložnika.

 

Investitor:

Odvodnja d.o.o.

Godina izgradnje:

2019.

Reference

Naši klijenti i projekti

Povjerenje se temelji na iskustvu. To vrijedi i za proizvode i usluge - i naravno, iznad i izvan svega: razina iskustva s korisnicima.

 

Što nudimo

Usluge koje nudimo svojim klijentima

Nicro svojim inovacijama i uslugama dodaje vrijednost klijentovom proizvodu u svrhu osvajanja i preuzimanja tržišta.
Poslovni partneri